F-Cup reglement

QubicaAMF Võistlus korraldatakse FunBowlingu saalis Võru tn. 55F, Sõbrakeskuses. Võistluse formaat on avatud osalemisega händikäpi võistlus, mis toimub esmaspäeva õhtuti kell 19.00 ja  teisipäeva õhtuti algusega kell 20.00

F-Cup koosneb 15 etapist, millest arvesse läheb 12 paremat etappi.  Igal etapil mängitakse 6 sarja koos liikumisega.  Kõik osaleda  soovijad peavad registreerima ennast hiljemalt mängupäeva  hommikuks. Etapist loobumisest tuleb teatada vähemalt 4 tundi enne võistluse algust, vastasel juhul tuleb tasuda võistlusmaks.

Registreerida saab sms-ga telefonile 50 19925.

Registreerimine toimub sooviavalduste laekumise järjekorras. Esimesel etapil osalejatel on õigus teha registreering F-Cupi lõpuni. Kogu võistlust puudutav info on saadaval veebis www.funbowling.ee samuti saalis kohapeal.

Võistlusmaks

Ühe etapi võistlusmaks on 15 €, millest 13 € läheb radade ja rajahoolduse maksuks ja 2 € auhinnafondi.

Händikäp

Mängijate tulemusele lisatakse händikäp järgmise valemi alusel (205-avg)*90% ning tulemus ümmardatakse lähima täisarvuni. Maksimaalseks händikäpiks on 50 punkti. Händikäpi arvutamisel võetakse aluseks  viimase F-Cupi võistluskeskmine või selle puudumisel värskeim EVML-i võitslsukeskmine. Uutel osalejatel, kes ei kuulu kumbagi kategooriasse antakse esimeseks etapiks maksimum händikäp ehk 50 punkti sarja kohta. Esimesel etapil kasutatakse  viimase F-Cupi etapi keskmist (varem mitteosalenutel EVML-avk-d)  ja edaspidi arvutatakse uus händikäp iga etapi eel arvestades ainult 4 viimase mängitud  etapi tulemusi.

Hilinemine

Hilinenud võistlejale märgitakse teiste võistlejatega samas mängutempos mänguruutudesse kriipsud, kuni mängija saabumiseni.

Punktisüsteem

Vastavalt mängitud etapil saavutatud kohale jagatakse mängijatele kohapunkte. Kohapunkte antakse järgnevalt: 1.koht saab vastavalt osalejate arvule vastavad punktid.  (näiteks: 1. koht  20p, 2.koht 19p.....20.koht 1p. )

Tasapunktide korral saab parema asetuse mängija, kellel on 15 etapi peale rohkem kõrgemaid etapikohti. Selle võrdsuse korral kellel on kõrgeim etapipunkt.

Kogutud kohapunktide alusel selgitatakse 12 etapil osalenute vahel 10  paremat.

Rajahooldus

Erinevatel etappidel püütakse  kasutada erinevaid õliprofiile. Võistluse käigus võidakse neid profiile muuta.

Auhinnad

15 etapi peale kogutud auhinnafond jaguneb järgnevalt:

  1. koht karikas + 14% kogutud auhinnafondist
  2. koht karikas + 12% kogutud auhinnafondist
  3. koht karikas + 11% kogutud auhinnafondist
  4. koht 10% kogutud auhinnafondist
  5. koht 9% kogutud auhinnafondist
  6. koht 9% kogutud auhinnafondist
  7. koht 8% kogutud auhinnafondist
  8. koht 7% kogutud auhinnafondist
  9. koht 6% kogutud auhinnafondist
  10. koht 6% kogutud auhinnafondist             Ülejäänud 8% läheb karikate ostuks.

Paarismängu arvestus.

F-Cupil on võimalik osaleda paarismängu arvestuses. Paarilised võivad samal etapil mängida erinevatel päevadel. Paaride arvestuses liidetakse mõlema mängija punktid koos händikäpiga kokku. Paremusjärjestuse alusel jagatakse kohapunktid. Tasapunktide korral on eelis samal etapil suurima etapipunktide summa saanud paaril. Arvesse lähevad 12 paremat etappi.

Kolme paremat paari autasustatakse medalitega.

Paarismängus osalemise tasu on lisaks 2 € paari kohta.